www.Stats.in.th จำหน่ายเครื่องชั่ง-โหลดเซลล์-Loadcell-เครื่องชั่ง Batching-Weight Indicator
 

loadcellthai.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Loadcellthai.com -บริษัท อีเล็คทรอนิค คอนโทรลส์ จำกัด

ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่ายPT Loadcell ซึ่งเป็นโหลดเซลล์คุณภาพดีจากประเทศ Newzealand มีความเที่ยงตรงตามมาตราชั่งตวงวัด

และรองรับการใช้งานชั่งในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น

- Compression Load Cell
- Shearbeam Load Cell
- S-Type Load Cell
- Single-Point Load Cell
- Bending-Beam Load Cell
- Universal or Pancake Load Cell

ทั้งนี้ทางเรายังให้คำปรึกษาและบริการติดตั้ง ระบบเครื่องชั่ง สำหรับ ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคเกษตรกรรม อาทิเช่น

- เครื่องชั่งผสมแบบต่อเนื่อง Batching Controller สำหรับโรงงานอาหารสัตว์-โรงงานอุตสาหกรรม
- เครื่องชั่งกดไฮดรอลิค Hydraulic Press Scale
- เครื่องชั่งบรรจุถุง และ เครื่องชั่งแบบ Bulk Weighing
- เครื่องชั่งสายพานลำเลียง แบบ Belt Scale
- เครื่องชั่ง Tank-Silo
- เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์
- เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก Truck Scale
- เครื่องชั่ง แท่นชั่ง Platform Scale
- เครื่องชั่ง Hopper Scale
- โปรแกรมชั่งน้ำหนัก Batching System
- เครื่องชั่ง Weight Indicator และ Weight Transmitter
- งานคาลิเบรต-Calibration ตีตรา-ออกหนังสือรับรองเครื่องชั่งเรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์